Broederschap Weert

      Venerabele Broederschap van de Miraculeuse Onse Lieve Vrouwe tot WeertKlik op de foto voor een vergroting

Word Zuster of Broeder

Ondersteun de Broederschap

De Broederschap is voor mannen (broeders) en vrouwen (zusters) toegankelijk en staat midden in de gemeenschap. De broeders en zusters dragen met hun steun bij tot de verdere verbreiding van de devotie tot Onze Lieve Vrouwe van Weert  en zij zetten hun Mariaverering om in praktische, christelijke naastenliefde. De zorg voor mensen in nood, voor arme, vereenzaamde en zieke mensen staat hierbij centraal.
Broeder of zuster worden is zeker een waagstuk in deze rationele tijd, maar ook een inspirerende uitdaging vanuit de kerkelijke gemeenschap.

Word broeder of zuster!

Wordt Broeder of Zuster van de Broederschap. Uw steun is nodig zodat de Broederschap haar doel maximaal kan uitvoeren. Daarnaast helpt u een eeuwenoude traditie in stand te houden. Iets wat in deze tijd hard nodig is. Voor maar 10,- euro per jaar bent u broeder of zuster.

Wat krijgt u er voor terug?

Het  jaar waarin u broeder of zuster bent geworden, ontvangt u de Broederschapsmedaille. Deze krijgt u opgespeld tijdens de jaarlijkse vergadering van broeders en zusters die altijd op 8 december*, Maria Onbevlekt Ontvangen, wordt gehouden.

Daarnaast ontvangt u tweemaal per jaar de Nieuwsbrief. Hierin wordt u onder andere op de hoogte gehouden van Maria-wetenswaardigheden in de breedste zin van het woord, terug- en/of vooruitblik op de activiteiten waaraan de Broederschap heeft deelgenomen maar ook specifieke zaken waar de Broederschap op dat moment eventueel mee bezig is.

Meld u aan!

U kunt zich op twee manieren aanmelden:
-   Stuur een e-mail naar:
info@broederschapweert.nl of
-   Stuur een brief naar: Griffie Broederschap, p/a Pastoor Vullerstraat 52, 6035 AH, Ospel

Vermeld dat u zich wilt opgeven als broeder of zuster en uiteraard uw: naam, adres, postcode, woonplaats en evt. uw e-mailadres.
U ontvangt korte tijd na uw aanmelding een welkomstbrief dat u broeder of zuster bent geworden en het verzoek om uw bijdrage (10,- euro ) over te maken op IBAN nummer NL55 RABO 0176 9861 38 tnv Broederschap OLV tot Weert 1404 met vermelding van: Bijdrage.

De Broederschap is, ook volgens de 2016 regels, ANBI erkend, zie link

Alvast hartelijk dank!

 


 

Wordt Zuster of Broeder
=
Open vereniging
=Wordt lid
=Wat krijgt u terug voor
    uw lidmaatschap?

=Meldt u aan!


Maria draag je altijd bij je!


Openingstijden Sint Martinuskerk:

Dinsdag t/m vrijdag: 11.00-12.00 uur, 14.00-16.00 uur
Zaterdag: 09.00-16.00 uur
Zondag: 14.00-16.00 uur
www.sintmartinuskerk.nl