Broederschap Weert

      Venerabele Broederschap van de Miraculeuse Onse Lieve Vrouwe tot Weert


    
Klik op de foto voor een vergroting    

 

====================================================================

Op deze website leest u onze nieuwsbrieven en de meer structurele gegevens, zoals de jaarkalender en de samenstelling van het bestuur. Foto s van speciale vieringen en andere activiteiten vindt u op onze Facebookpagina Broederschap.

====================================================================

Nieuwsbrief juli 2020

Door op onderstaande link te klikken kunt u onze Nieuwsbrief van juli 2020 lezen.


                                                 

====================================================================

Nieuwsbrief april 2020

Door op onderstaande link te klikken kunt u onze Nieuwsbrief van april 2020 lezen.


                                                 

 

====================================================================

Nieuwsbrief januari 2020

Door op onderstaande link te klikken kunt u onze Nieuwsbrief van januari 2020 lezen.


                                                 

====================================================================

Nieuwsbrief oktober 2019

Door op onderstaande link te klikken kunt u onze Nieuwsbrief van oktober 2019 lezen.


                                                 

====================================================================

Nieuwsbrief juli 2019

Door op onderstaande link te klikken kunt u onze Nieuwsbrief van juli 2019 lezen.


                                                 

====================================================================

Nieuwsbrief april 2019

Door op onderstaande link te klikken kunt u onze Nieuwsbrief van april 2019 lezen.


                                                 

====================================================================

Nieuwsbrief januari 2019

Door op onderstaande link te klikken kunt u onze Nieuwsbrief van januari 2019 lezen.


                                                 

 

====================================================================

Nieuwsbrief oktober 2018

Door op onderstaande link te klikken kunt u onze Nieuwsbrief van oktober 2018 lezen.


                                                 

 

====================================================================

Nieuwsbrief juli 2018

Door op onderstaande link te klikken kunt u onze Nieuwsbrief van juli 2018 lezen.


                                                 

 

====================================================================

Nieuwsbrief april 2018

Door op onderstaande link te klikken kunt u onze Nieuwsbrief van april 2018 lezen.


                                                 

 

====================================================================

Nieuwsbrief januari 2018

Door op onderstaande link te klikken kunt u onze Nieuwsbrief van januari 2018 lezen.


                                                 

====================================================================

4 februari Maria Lichtmis

Zondag 4 februari wordt in onze stadskerk Maria Lichtmis gevierd. Deze viering krijgt een extra feestelijk tintje door de aanwezigheid van onze broedermeesters, Mariadraagsters, bruidjes en pages. De muzikale omlijsting wordt verzorgd door het Groot St. Martinuskoor die Missa a 3 Voci van E. Frauenberger uitvoert. Traditioneel onderdeel van de viering is de lichtprocessie door de kerk.
Van harte welkom om 10.00 uur om dit samen te vieren.

====================================================================

Actie voor Voedselbank groot succes

De parochianen van het dekenaat Weert en de klanten van de Jumbo Heerschap winkels in Weert en Nederweert gaven gul. In totaal zijn 300 kratten houdbare producten bijeen gebracht, een prachtig resultaat. Namens de mensen die dankzij uw gave iets extra s hebben mogen ontvangen, heel hartelijk bedankt!

====================================================================

1 oktober opening Rozenkransmaand

Op zondag 1 oktober 2017 wordt de Rozenkransmaand geopend met een H. Mis om 10.00 uur in de dekenale St. Martinuskerk in Weert. Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in de zaal bij de zusters Birgittinessen, Maasstraat 17.

====================================================================

Nieuwsbrief oktober 2017

Door op onderstaande link te klikken kunt u onze Nieuwsbrief van oktober 2017 lezen.


                                                 

====================================================================

Mariabeeld

U kunt een replica van het middeleeuwse beeld van OLV van Weert bestellen door een mail te sturen naar info@broederschapweert.nl of bellen met 06-10015889. De kosten zijn 39,95 Euro exclusief eventuele verzendkosten. 

Voorheen was dit beeld te koop bij Teunissen in de Stationstraat. In 2014 is deze winkel echter gesloten. De Broederschap heeft de rechten overgenomen zodat het beeld nu via deze weg verkrijgbaar is.

====================================================================

20 september 2017 lezing Altruisme door Toon Vissers

Op 20 september organiseert de Broederschap een lezing over altruisme. De in Weert woonachtige Toon Vissers verzorgt deze lezing. Het onderwerp is altruisme, ofwel onbaatzuchtigheid, mensen helpen zonder eigenbelang en naastenliefde. De spreker geeft een aantal voorbeelden uit zijn werk bij onder andere de Verenigde Naties.

De lezing vindt plaats in het klooster van de zusters Birgittinessen aan de Maasstraat 17 in Weert. De start is om 19.30 uur en de avond duurt tot ongeveer 21.15 uur. Er is gelegenheid tot het stellen van vragen aan de spreker. Ge´nteresseerden zijn van harte welkom!

====================================================================

15 augustus 2017 Maria-Tenhemelopneming

Op dinsdag 15 augustus aanstaande vieren we het hoogfeest van Maria-Tenhemelopneming, ook wel Onze-Lieve-Vrouwe Hemelvaart genoemd. We gedenken dan de bijzondere gebeurtenis dat Maria na haar overlijden met lichaam en ziel door God in de hemel werd opgenomen.

De H. Mis in de dekenale kerk start om 19.00 uur met een plechtige intochtprocessie. De dames van het draagstersgilde dragen het Mariabeeld. De broedermeesters van de Venerabele Broederschap van de Miraculeuse Onse Lieve Vrouwe tot Weert begeleiden haar. De mis wordt muzikaal opgeluisterd door het Groot Sint Martinuskoor dat de Missa Simplex van Piet Stalmeier zingt. Na de Hoogmis voert de processie naar de Mariakapel aan het St. Raphaelpad. Iedereen is van harte welkom bij de H. Mis, de processie en de aansluitende receptie bij het naastgelegen Theater de Huiskamer.

====================================================================

Nieuwsbrief
Door op onderstaande link te klikken kunt u onze Nieuwsbrief van juli 2017 lezen


                                                 

====================================================================

De Broederschap van de Miraculeuse Onse Lieve Vrouwe tot Weert geeft met leedwezen kennis van het overlijden op 22 juni 2017 van haar geachte confrere de heer

Lei Stals

Confrere van de Broederschap

Vanaf de beginjaren van de heroprichting van de Broederschap in 1996 heeft Lei als broedermeester van de Broederschap gefungeerd. We kennen hem als een intelligent en bescheiden mens, met grote bestuurlijke kwaliteiten. Zijn verering voor Maria en zijn bijdrage aan de Broederschap wordt door ons bijzonder gewaardeerd. Wij zijn hem daarom veel dank verschuldigd.

====================================================================

15 juni 2017 Sacramentsprocessie Weert

Op donderdagavond 15 juni wordt in de binnenstad van Weert de Sacramentsprocessie gehouden. De processie vindt plaats aansluitend aan de H. Mis van 19.00 uur in de dekenale St. Martinuskerk. Er lopen meer dan 25 groepen mee om het Allerheiligste te begeleiden, waaronder St. Martinus te paard, scouting St. Maarten, schutterijen en andere groepen. Het geheel wordt muzikaal omlijst door fluit- en tamboerkorps St. Job uit Leuken en de Koninklijke fanfare St. Isidorus uit Molenbeersel.

Sacramentsdag

Dit jaar organiseert de Broederschap uit Weert opnieuw de Sacramentsprocessie. Sacramentsdag is traditiegetrouw de tweede donderdag na Pinksteren. Op het Hoogfeest van het Allerheiligst Sacrament wordt de H. Hostie door de priesters in een monstrans door de straten van de parochie gedragen. Op deze wijze wordt gevierd dat Jezus zichzelf aan ons gegeven heeft in de gedaante van brood en wijn. Dit prachtige gebruik is in Weert weer nieuw leven ingeblazen. In de stoet worden ook reliekschrijnen meegedragen, waaronder die van St. Martinus.

Deelnemers processie

De Suisse, de kerkelijke ordebewaker, gaat de processie voor. Naast de Broederschap en het Draagstersgilde uit Weert, zijn broederschappen uit Dordrecht, Den Bosch en Susteren vertegenwoordigd. Ook misdienaars, seminaristen, het Groot St. Martinuskoor, pelgrimsgroepen, de zusters Birgittinessen en diverse andere betrokken gezelschappen nemen deel aan de processie. Dan volgt onder een Hemel, geflankeerd door flambouwen, de priester met het Allerheiligste. De gelovigen sluiten de processie. Gezamenlijk vormen zij een kleurrijke, devote stoet die het Rooms-katholieke geloof midden in de maatschappij brengt.

 Route door stadshart

De stoet trekt vanaf de dekenale kerk via de Langstraat, Wilhelminasingel en St. Raphaelpad naar de Nieuwe Markt. Van daar af gaat het verder via de Meikoel en de Maasstraat naar de tuin van het klooster van de zusters Birgittinessen. Daar wordt het Allerheiligste Sacrament over een bloemtapijt gedragen. Bij het rustaltaar krijgen de aanwezigen van de deken de zegen met het Allerheiligste. Dit is tevens het eindpunt van de processie. Daarna is er nog de mogelijkheid elkaar te ontmoeten in de tuin. Iedereen is van harte welkom!

====================================================================

7 mei opening Meimaand en 13 mei 100 jaar Maria van Fatima

Op zondag 7 mei wordt in de Dekenale St. Martinuskerk van Weert de Meimaand Mariamaand geopend. Op zaterdag 13 mei wordt herdacht dat 100 jaar geleden Maria verscheen aan herderskinderen in het Portugese Fatima. Hulpbisschop De Jong zal aanwezig zijn bij deze viering met het bidden van de rozenkrans. Iedereen is van harte welkom.

Meimaand

Op 7 mei wordt de Meimaand feestelijk geopend met een H. Mis om 10.00 uur in de St. Martinuskerk. De pages, bruidjes, Mariadraagsters en de Broedermeesters brengen Maria hulde. Het Groot St. Martinuskoor zingt de Missa Festiva van A. Lesbordes. Na afloop van de H. Mis wordt, zoals gebruikelijk, de bloemenkrans onder het Mariabeeld buiten aan de kerk opgehangen. Aansluitend is iedereen welkom bij de zusters Birgittinessen in de Maasstraat om elkaar te ontmoeten onder het genot van een hapje en een drankje. Ook de zondagen 21 en 28 mei is de Broederschap present tijdens de H. Mis.

100 jaar Onze-Lieve-Vrouwe van Fatima

Op 13 mei 2017 is het precies 100 jaar geleden dat Maria aan drie herderskinderen in Fatima (Portugal) is verschenen. In totaal is ze 6 keer aan de kinderen verschenen, in de aanwezigheid van een steeds grotere groep belangstellenden. Een van de dingen die Maria onder de aandacht bracht, was het bidden van de rozenkrans voor herstel van de wereldvrede. Een onderwerp dat in 1917 tijdens de Eerste Wereldoorlog heel actueel was, maar nu nog steeds is.

Op zaterdag 13 mei aanstaande wordt stilgestaan bij 100 jaar Fatima met een bijzondere bijeenkomst in de dekenale kerk. Hulpbisschop De Jong, deken Franken en leden van de Broederschap en het Draagstersgilde zijn aanwezig bij het bidden van de rozenkrans. Monseigneur De Jong zal vertellen over het belang van de verschijningen in Fatima.

Ieders deelname is van harte welkom bij deze speciale bijeenkomst op zaterdag 13 mei aanstaande van 11.45 uur tot 12.30 uur bij het Maria-altaar in de St. Martinuskerk.

====================================================================

De Broederschap van de Miraculeuse Onse Lieve Vrouwe tot Weert geeft met leedwezen kennis van het overlijden op 21 april 2017 van haar geachte confrere de heer

Ber Moonen

Confrere van de Broederschap

Vanaf 1998 heeft Ber als lid van de Broederschap gefungeerd. Hij heeft daarbij zijn talenten en vriendschap ten volle aan de Broederschap en haar leden betuigd. Zijn verering voor Onze Lieve Vrouwe van Weert was daarbij leidend. Zijn bijdrage aan de Broederschap wordt door ons bijzonder gewaardeerd. Wij zijn hem daarom veel dank verschuldigd.

Namens de leden van de Broederschap,        Namens het Maria-Draagstersgilde,

Theo Jongeling, proost h.t.                            Maria Vossen-Steijvers

====================================================================

Nieuwsbrief
Door op onderstaande link te klikken kunt u onze Nieuwsbrief van april 2017 lezen


                                                 

====================================================================

Zondag 29 januari: Maria Lichtmis

Op zondag 29 januari wordt in de Dekenale St. Martinuskerk van Weert Maria Lichtmis gevierd. Deze plechtige hoogmis, waarin ook een kaarsenprocessie door de kerk zal plaatsvinden, begint om 10.00  uur. Het Groot Sint Martinuskoor zingt Missa in G. van A. Caldara. Verder zijn aanwezig het Draagstersgilde, pages, bruidjes en de Venerabele Broederschap. Iedereen is van harte welkom.

Eigenlijk heet Maria Lichtmis 'de opdracht van Jezus in de Tempel'. Bij de evangelist Lucas kunt u lezen dat Maria en Jozef hun eerstgeboren zoon Jezus Christus veertig dagen na de geboorte naar de tempel brachten om Hem aan God op te dragen. De oude Simeon die in de tempel aanwezig was, noemde Jezus 'een Licht voor de heidenen'. Vandaar dat het feest met veel (kaars)licht werd gevierd. In geschriften uit 383 is al melding gemaakt van de viering van dit feest. Omdat het met veel (kaars)licht omgeven was, heette het in de volksmond al snel 'Maria Lichtmis'. De eigenlijke viering van Maria Lichtmis is op 2 februari.

 

====================================================================

Nieuwsbrief
Door op onderstaande link te klikken kunt u onze Nieuwsbrief van winter 2017 lezen


                                                 

====================================================================

Wilt u al onze activiteiten weten? Klik op: 
Activiteiten 2017

Geschiedenis

Om de devotie tot Maria te bevorderen, werd in 1404 de Broederschap van Onse Lieve Vrouwe tot Weert opgericht door de Heer van Horne  en pastoor Willem van Cranendonc. Deze broederschap was/is een vereniging van gelovigen onder kerkelijk toezicht. De gelovigen verplichtten zich tot een bepaalde devotie of liefdewerk en luisterden de openbare eredienst op.

Lees meer   |   

Vaste jaarlijkse Mariafeesten in de Dekenale Sint Martinuskerk

 

De broederschap viert jaarlijks de volgende Mariafeesten in de Dekenale Sint Martinuskerk van weert: 08 december: Onbevlekte Ontvangenis, 02 februari: Maria Lichtmis, 25 maart: Maria Boodschap, 15 augustus: Maria Ten Hemelopneming, 08 september: Maria Geboorte. 


Beveiligd inloggen voor leden


Hieronder kunnen
leden beveiligd inloggen. Hiervoor heb je een gebruikersnaam en een wachtwoord nodig. Neem hiervoor contact op met Gert-Jan.

 

                             
 

Home

Maria draag je altijd bij je!


Openingstijden Sint Martinuskerk:

Dinsdag t/m vrijdag: 11.00-12.00 uur, 14.00-16.00 uur
Zaterdag: 09.00-16.00 uur
Zondag: 14.00-16.00 uur
www.sintmartinuskerk.nl