Oktober 2020
Sermons

Oktober 2020

Voorwoord van Theo Jongeling, Proost Ontmoetingen binnen onze geloofsgemeenschap mogelijk maken zie ik als een belangrijke taak van de Broederschap. We kunnen terugkijken op een mooie viering van Maria Tenhemelopneming, inclusief een ontvangst na afloop. Hoewel er diverse lichtprocessies zijn afgelast, hopen we dat toch veel van onze oktoberactiviteiten kunnen doorgaan. Uw steun en deelname aan de...

Juli 2020
Sermons

Juli 2020

Voorwoord van Theo Jongeling, Proost Het is een heel vreemd jaar door het Covid-19 virus dat over de wereld gaat. Ons medeleven gaat uit naar alle mensen die getroffen zijn door het virus. Dit jaar hadden we een heel sobere viering van de Meimaand en geen Sacramentsprocessie. Vanaf 1 juli mogen weer 100 mensen, en onder voorwaarden meer, in...

April 2020
Sermons

April 2020

Voorwoord van Theo Jongeling, Proost We leven nu in de vastentijd en bereiden ons voor op Pasen. De maatregelen om de verspreiding van het Corona-virus tegen te gaan, kregen een steeds grotere invloed op ons dagelijks leven. Helaas zullen ook alle mei-activiteiten van de Broederschap geen doorgang kunnen vinden. We zullen het gezamenlijk vieren van vele, voor ons zo...

Januari 2020
Sermons

Januari 2020

Voorwoord van Theo Jongeling, Proost We zijn weer aan een nieuw jaar begonnen. Ik wil u graag bedanken voor uw belangstelling, deelname en steun voor onze activiteiten in het afgelopen jaar. Ook in 2020 zullen we elkaar weer vaak kunnen ontmoeten bij bijzondere vieringen, processies en andere activiteiten. Het is fijn en stimulerend dat we met elkaar een levendige...