April 1, 2020

Nieuwsbrief April 2020

Nieuwsbrief April 2020

Voorwoord van Theo Jongeling, Proost

We leven nu in de vastentijd en bereiden ons voor op Pasen. De maatregelen om de verspreiding van het Corona-virus tegen te gaan, kregen een steeds grotere invloed op ons dagelijks leven. Helaas zullen ook alle mei-activiteiten van de Broederschap geen doorgang kunnen vinden. We zullen het gezamenlijk vieren van vele, voor ons zo belangrijke ankerpunten in het kerkelijk jaar jammer genoeg moeten missen. Bidden kan natuurlijk altijd. Er zijn al diverse initiatieven geweest om samen, op afstand, de rozenkrans te bidden, bijvoorbeeld samen met de Paus. Laten we bidden voor alle mensen die getroffen zijn door het virus en dat de maatregelen snel effect hebben om verdere slachtoffers te voorkomen. Ik wens u sterkte en een Zalig Pasen.

Annulering vieringen Meimaand
Om verspreiding van het Corona-virus in te dammen zijn allerlei maatregelen getroffen. Ook de kerk ontkomt daar niet aan. De veiligheid en gezondheid van de mensen, geestelijk herders en gelovigen, heeft prioriteit. De gezamenlijke bisschoppen hebben besloten dat alle publieke vieringen van de liturgie tot en met Pinksteren niet kunnen plaatsvinden. Dat betreft Palmzondag en het hoogfeest van Pasen, maar ook de vieringen van de Meimaand Mariamaand. Het ’s zaterdags in de St.-Martinuskerk bidden van de rozenkrans vervalt voorlopig tot 1 Juni.

Terugblik Maria Lichtmis
In deze tijd is het ook goed om terug te kijken. Op zondag 2 februari vierden we Maria Lichtmis met onze broedermeesters, Mariadraagsters, bruidjes en pages. Het was een prachtige viering met veel belangstelling. De muzikale omlijsting was van het Groot St.-Martinuskoor die de Missa brevis a tre voci van M. Haydn uitvoerde. Traditioneel onderdeel van de viering was de lichtprocessie door de kerk, een indrukwekkend gezicht.

Sacramentsprocessie
Hoewel de voorbereidingen nog onverminderd doorgaan, is het op dit moment is nog niet bekend of de Sacramentsprocessie op 11 juni doorgang kan vinden. Zodra daar meer over bekend is, zullen we u informeren via de media.

Mariakapel St.-Raphaelpad
Misschien heeft u het al gezien. Op het moment is het Mariakapelletje achter de Hema, dat anders op zaterdagen open was, gesloten. In verband met de Corona-maatregelen is de kapel voorlopig gesloten.

page1image40079008

page1image40078384

H. Mis op radio, tv of internet
Nu we niet naar de kerk kunnen, zijn er andere mogelijkheden. Dagelijks zendt Radio Maria eucharistievieringen en gebedsdiensten uit. Elke zondag om 10.00 uur is er op NPO2 een eucharistieviering ergens in Nederland te volgen. Ook via internet zijn diensten te zien via https://kerkdienstgemist.nl. Alle mogelijkheden vindt u op de website van het bisdom https://www.bisdom-roermond.nl/Eucharistievieringen-op-internet-volgen.

Actie voor de Voedselbank
In Nederland leven meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen de armsten door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Voedselbank Weert voorziet wekelijks een kleine 200 gezinnen in de regio Weert, Nederweert en Cranendonck van levensmiddelen. Jaarlijks helpen we, in samenwerking met de Jumbo, met de inzameling van in levensmiddelen in de weken voor de kerst. Andere “bronnen” voor de Voedselbank zijn bijvoorbeeld overschotten van supermarkten en horeca. Door de maatregelen tegen de verspreiding van het Corona-virus komt er nu minder dan voorzien bij de Voedselbank binnen, terwijl het aantal mensen dat daar een beroep op doet niet minder wordt.
Er zijn landelijke acties om de Voedselbank extra financieel te steunen. De Broederschap heeft daarom ook een inzameling gestart. U bent meer dan welkom om mee te doen door uw gulle bijdrage te storten op NL55 RABO 0176 9861 38 tnv Broederschap OLV tot Weert onder vermelding van “gift Voedselbank”. De Broederschap heeft ANBI status, zodat uw gift fiscaal aftrekbaar is. Wij zorgen dat uw bijdrage wordt overgemaakt naar Voedselbank Weert.

Groepsfoto
Op 2 februari 2020 is een nieuwe groepsfoto gemaakt met alle aanwezige broedermeesters, Mariadraagsters, bruidjes en pages. Het is fijn dat we de Maria-vieringen samen extra feestelijk kunnen maken.

page2image40032976