April 25, 2021

Nieuwsbrief april 2021

Nieuwsbrief april 2021

Voorwoord van Theo Jongeling, Proost

De Meimaand komt nu snel en we leven nog steeds in onzekerheid over in hoeverre Covid-19 ons beperkingen blijft opleggen. Zo hebben we moeten besluiten dat de feestelijke opening van de Meimaand dit jaar heel sober zal zijn. Indien mogelijk zullen we later dit jaar toch ons jubileum op gepaste wijze kunnen vieren. In ons hart en in ons gebed hoeven we echter geen beperkingen te voelen. Later we daarom samen bidden en ons verbonden voelen met iedereen die nu onze steun extra kan gebruiken. Ik dank u voor de steun die wij krijgen van u en uw medezusters en -broeders

Jubileumactie
Misschien heeft u de mooie foto’s al gezien in de media. Ondanks de geldende beperkingen is een start gemaakt met onze jubileumviering. Dit jaar viert de Broederschap van Weert het 25-jarig jubileum van haar heroprichting. Oorspronkelijk opgericht in 1404 om de devotie tot Maria te bevorderen, werd de Broederschap in 1996 heropgericht op initiatief van deken Mgr. W. van der Valk.

Het jubileumjaar begint met het aanbieden van een feestelijke attentie aan de bewoners en personeel van de zorgcentra Stichting Land van Horne en het Sint Jans Gasthuis personeel van de IC, de Covid-afdelingen en de spoedeisende hulp (SEH) in Weert.

De zusters Birgittinessen van de abdij Maria Hart aan de Maasstraat maken met liefde zogenaamde pavlova’s (schuimgebak met vruchten). Deze traktatie is een teken van nabijheid voor alle zwaar getroffenen in de Weerter instellingen en ziekenhuis en hun moedige helpers in deze pandemie periode. In totaal zullen de Birgittinessen meer dan 1600 pavlova’s maken voor deze Weerter instellingen waaronder ook Stramproy.

Omdat het gaat om grote aantallen gebakjes die de zusters ambachtelijk bereiden in de abdijkeuken duurt de actie – in afstemming met de directies van de afzonderlijke locaties – een aantal weken. De eerste ronde van het uitreiken van de gebakjes was op donderdag  8 april 2021. De heer Gudden, manager zorg van Stichting Land van Horne, nam de eerste exemplaren in ontvangst. Hij feliciteerde de Broederschap met het jubileum en dankte de zusters en Broederschap hartelijk voor deze welkome traktatie.  De overige traktaties worden door de broedermeester rondgebracht.

     

Proost van de Broederschap, Theo Jongeling, licht deze actie nader toe: “De Broederschap ziet het als haar taak een stimulerende rol te spelen in onderlinge verbondenheid, binnen de geloofsgemeenschap, maar ook daarbuiten. Deze traktatie past perfect in dat kader. Iedereen heeft afgelopen tijd te maken gekregen met de gevolgen van de pandemie en met deze verbondenheid geven we energie aan elkaar. Tijdens deze coronatijd hebben de zusters elke dag gebeden voor de Weerter gemeenschap. Pasen is het feest van hoop en daarom wilden we deze actie graag starten in de Paastijd.”

Van deze actie heeft Weert de Gekste een mooi filmpje gemaakt: Link

Meimaand-Mariamaand

Onder de huidige omstandigheden is het helaas niet mogelijk de opening van de Meimaand-Mariamaand te vieren zoals we gewend zijn. We beperken ons daarom tot het ophangen van de bloemenkrans bij Maria aan de buitenzijde van de dekenale St.-Martinuskerk. Dit wordt mogelijk gemaakt door de medewerking van de brandweer met de ladderwagen.

Uiteraard wordt dagelijks (met uitzondering van de zondag) de rozenkrans gebeden bij het Maria-altaar in de zuidbeuk van de St.-Martinuskerk. Dit is op werkdagen om 8.45 u voorafgaand aan de dagelijkse H. Mis. Op zaterdag is dit om 11.45 u (behalve als er een uitvaart is).

Sacramentsprocessie 3 juni
Op de tweede donderdag na Pinksteren vieren we in Weert sacramentsdag. Dit wordt ook wel het Hoogfeest van het Allerheiligste Sacrament genoemd. In 2015 is deze mooie traditie weer nieuw leven ingeblazen in Weert. Zulke processies worden al sinds de 13e eeuw gehouden. Dan wordt gevierd dat Jezus zichzelf aan zijn volgelingen gegeven heeft in de gedaante van brood en wijn. Ter gelegenheid hiervan is er normaal gesproken een H. Mis om 19 u en een processie door de stad naar het klooster van de zusters Birgittinessen aan de Maasstraat.

Op dit moment is het nog niet bekend in welke vorm de viering van Sacramentsdag dit jaar kan plaatsvinden.

Nieuwe website

We zijn erg blij met onze vernieuwde website, gemaakt door designer Lara van der Lugt. Neemt u zelf een kijkje op www.broederschapweert.nl. Het merendeel is gevuld, maar het kan zijn dat u nog ergens iets mist. Laat het ons weten via pr@broederschapweert.nl.

Agenda 2e kwartaal 2021
Werkdagen in mei 8.45 u bidden van de rozenkrans
Zaterdagen in mei 11.45 u bidden van de rozenkrans
Zondag 2 mei ophangen van de krans bij Maria aan de buitenzijde van de St.-Martinuskerk
Donderdag 3 juni Sacramentsdag

Openingstijden Sint Martinuskerk in Weert

Eucharistievieringen: zaterdag 19.00 uur en zondag 10.00 uur, maandag tot en met vrijdag 9.00 uur.

Rozenkransgebed: zaterdag 11.45 uur, meimaand en oktobermaand elke werkdag om 8.45 uur.

Buiten mistijden: maandag gesloten, dinsdag t/m vrijdag 11.00 – 12.00 uur en 14.00 – 16.00 uur, zaterdag 9.00 – 16.00 uur, zondag 14.00 – 16.00 uur.