January 1, 2020

Nieuwsbrief Januari 2020

Nieuwsbrief Januari 2020

Voorwoord van Theo Jongeling, Proost
We zijn weer aan een nieuw jaar begonnen. Ik wil u graag bedanken voor uw belangstelling, deelname en steun voor onze activiteiten in het afgelopen jaar. Ook in 2020 zullen we elkaar weer vaak kunnen ontmoeten bij bijzondere vieringen, processies en andere activiteiten. Het is fijn en stimulerend dat we met elkaar een levendige geloofsgemeenschap kunnen zijn. In deze nieuwsbrief vindt u onze agenda voor het eerste halfjaar. Een aantal activiteiten zijn nog in voorbereiding en zullen wellicht later aan de agenda worden toegevoegd. Ik wens u allen een gezegend 2020.

Uitnodiging Maria Lichtmis
Op zondag 2 februari wordt in onze stadskerk Maria Lichtmis gevierd. Deze viering wordt luister bijgezet door de aanwezigheid van onze broedermeesters, Mariadraagsters, bruidjes en pages. Als u belangstelling heeft uw kinderen of kleinkinderen in de groep mee te laten lopen kunt u contact opnemen met Gert-Jan Tullemans via info@broederschapweert.nl. De muzikale omlijsting wordt verzorgd door het Groot St. Martinuskoor die de Missa brevis a tre voci van M. Haydn uitvoert. Traditioneel onderdeel van de viering is de lichtprocessie door de kerk. Van harte welkom op 2 februari 2020 in de hoogmis van 10.00 uur om dit samen te vieren!

page1image40068864

Jaarvergadering
Op 9 december, het feest van Maria Onbevlekte Ontvangenis, heeft de Broederschap traditioneel de jaarlijkse vergadering van broeders en zusters. Deze vond plaats in de zaal van de zusters Birgittinessen aan de Maasstraat. Vaste agendapunten zijn het behandelen van de jaarstukken.

Tevens kregen de nieuwe broeders en zusters hun Mariadraagspeld. Het speldje werd persoonlijk door de proost opgespeld en de nieuwe zusters en broeders werden verwelkomd.

Aansluitend vertelde pater Jo Kuppens over zijn ervaringen als lid van de Orde van de Witte Paters. Deze orde, ook wel ‘Missionarissen voor Afrika’ genoemd, bestond in 2018 150 jaar. In datzelfde jaar vierde de pater zijn 50-jarig priesterfeest.
Zijn werkterrein is Malawi. Dat land is driemaal zo groot als Nederland en heeft circa 18 miljoen inwoners. Een derde van het land bestaat uit water en grote delen zijn bergachtig. Van de bevolking is 68% christen. 80% van de inwoners leeft op het platteland, vooral van de landbouw.

Meer dan 70% van de mensen in Malawi leeft onder de armoedegrens van $ 1,90 per dag en er is een grote kloof tussen arm en rijk.
Religie is verweven met het dagelijks leven in Malawi. Zijn St. Franciscusparochie telt 12.000 katholieken. Elke zaterdag komen 2.500 kinderen naar de catechese, die gegeven wordt door vrijwilligers. De jeugd is er actief en goed georganiseerd. In Malawi is er ook een actieve Mariaverering in de vorm van moeder, mama Maria. De parochianen hebben op eigen initiatief en op eigen kosten een Mariagrot gebouwd. Met een spontane inzameling konden we pater Kuppens een mooi bedrag meegeven om zijn werk te steunen.

page1image40069072

page1image40069280

Terugblik actie Voedselbank
In de weken voor Kerst heeft de Broederschap weer de jaarlijkse kerstactie gehouden voor de Voedselbank. Ook dit jaar was het weer hartverwarmend om te zien hoeveel er is gegeven in de kerken van ons dekenaat en bij deJumbo’s in de regio Weert. In totaal zijn 250 kratten vol producten bijeengebracht.

Wij danken iedereen heel hartelijk voor zijn of haar giften en/of inzet om dit mogelijk te maken.
De gezinnen, die afhankelijk zijn van de Voedselbank, zijn hier enorm mee geholpen.

Agenda 1e helft 2020

Woensdag 1 januari 10 u Maria, Moeder van God, hoogmis St.-Martinuskerk
Vrijdag 10 januari 19 u Octaaf St.-Gerlachus Houthem St.-Gerlach
Zondag 2 februari 10 u Maria Lichtmis, hoogmis St.-Martinuskerk
Woensdag 25 maart 9 u Maria Boodschap St.-Martinuskerk
Mei Rozenkransmaand, op werkdagen bidden van de rozenkrans om 8.45 u, zaterdag 11.45 u

Zondag 3 mei 10 u opening Rozenkransmaand, hoogmis St.-Martinuskerk
Zondagen 10 en 24 mei 10 u Broederschap aanwezig bij hoogmis St.-Martinuskerk
Maandag 1 juni 10 u Maria Moeder van de Kerk (2e Pinksterdag) hoogmis St.-Martinuskerk o Donderdag 11 juni 19 u H. Mis en Sacramentsprocessie Weert
Zondag 14 juni deelname Ommegang Maria van Jesse Delft
Zondag 21 juni deelname processie Dordrecht

Meer informatie kan verkregen worden via info@broederschapweert.nl.

Openingstijden Sint Martinuskerk in Weert
Eucharistievieringen: zaterdag 19.00 uur en zondag 10.00 uur, maandag tot en met vrijdag 9.00 uur o Rozenkransgebed: zaterdag 11.45 uur, meimaand en oktobermaand elke werkdag om 8.45 uur
Buiten mistijden: maandag gesloten, dinsdag t/m vrijdag 11.00 – 12.00 uur en 14.00 – 16.00 uur, zaterdag 9.00 – 16.00 uur, zondag 14.00 – 16.00 uur