July 1, 2020

Nieuwsbrief Juli 2020

Nieuwsbrief Juli 2020

Voorwoord van Theo Jongeling, Proost
Het is een heel vreemd jaar door het Covid-19 virus dat over de wereld gaat. Ons medeleven gaat uit naar alle mensen die getroffen zijn door het virus. Dit jaar hadden we een heel sobere viering van de Meimaand en geen Sacramentsprocessie. Vanaf 1 juli mogen weer 100 mensen, en onder voorwaarden meer, in de kerk. De kerkdiensten bijwonen voelt weer goed. Op zaterdagen wordt weer de rozenkrans gebeden. Onder de huidige voorwaarden kunnen we beperkt ook weer processies organiseren. Toch, als we zien hoe het in andere landen verloopt, dan zijn we voorlopig nog niet van Covid-19 af. Blijft u daarom letten op uw eigen en andermans veiligheid en houd de 1,5 meter afstand in ere. Ik wens u allen een goede gezondheid en, als het kan, graag tot ziens op 15 augustus.

Maria-Tenhemelopneming
Op zaterdag 15 augustus hopen we het hoogfeest te vieren van Maria-Tenhemelopneming, ook wel Onze- Lieve-Vrouwe Hemelvaart genoemd. We gedenken dan de bijzondere gebeurtenis dat Maria na haar overlijden in de hemel werd opgenomen. De H. Mis in de dekenale kerk start om 19.00 uur met een plechtige intochtprocessie. Aansluitend aan de Hoogmis lopen we gezamenlijk in processie naar de Lourdesgrot van het klooster aan de Maasstraat, waar na afloop van de processie iedereen welkom is om elkaar te ontmoeten.

page1image40306720

Opening Meimaand

Dit jaar waren er geen fysieke vieringen van de H. Mis in de Meimaand. We wilden de opening van de Meimaand toch niet ongemerkt voorbij laten gaan. De vereiste afstand van 1,5 meter in acht nemend, werd op 3 mei de Mariamaand ingeluid. Broedermeester Edward Salman hing de krans op bij het Mariabeeld. Dit werd mogelijk gemaakt door de medewerking van de brandweer Weert. Dit alles onder het toeziend oog van deken Franken, enkele broedermeester en Mariadraagsters, alsmede enkele belangstellenden. Ter afsluiting werd nog een Marialied gezonden.

page1image40306928

Sacramentsprocessie
Op 11 juni was het Sacramentsdag. Helaas was het dit jaar vanwege de corona-maatregelen niet mogelijk om onze traditionele processie doorgang te laten vinden. We hopen de processie volgend jaar weer te samen kunnen houden, op 3 juni 2021.

Extra actie Voedselbank
De afgelopen maanden werd er vaker een beroep gedaan op de Voedselbank. De Broederschap heeft daarom een oproep gedaan aan de broeders en zusters voor een extra bijdrage. Dankzij deze oproep ontving de Voedselbank een bijdrage van € 800,-. Hartelijk dank aan alle gulle gevers!

Maria Geboorte en Onze Lieve Vrouw van Smarten
Op dinsdag 8 september is het feest van Maria Geboorte en op dinsdag 15 september hebben we de gedachtenis van de zeven smarten van Maria. Beide feesten worden gevierd tijdens de H. Mis in de St.- Martinuskerk om 9.00 uur.

Extra openstelling Mariakapel mei
Dit jaar waren er geen vieringen van de Meimaand in de St. Martinuskerk. Met inzet van onze vrijwilligers hebben we wel het Mariakapelletje aan het St.- Raphaelpad vanaf witte donderdag tot en met 2e Pinksterdag (1 juni) dagelijks kunnen opstellen. Vele mensen maakten van de gelegenheid gebruik om een kaarsje op te steken bij Maria.
De woensdagse bijlage ViaWeert van Dagblad de Limburger besteedde op 13 mei een heel artikel aan ons kapelletje.
Alle vrijwilligers die dit mogelijk maakten: hartelijk bedankt!

Open Monumentendag
Op 12 en 13 september is de landelijke Open Monumentendag, die ook in Weert wordt gehouden. In dit kader worden onder andere de St.-Martinuskerk, maar ook de Mariakapel in de Ursulinentuin opengesteld. Bij het kapelletje kunt u op zaterdag 12 september tussen 10 en 17 uur een van de

broedermeesters ontmoeten.
Dit jaar is in Weert het thema ‘Leermonument’. De Mariakapel aan het St.-Raphaelpad hoorde bij het klooster van de zusters Ursulinen. De zusters Ursulinen kwamen op 21 maart 1876 als vluchtelingen vanuit Dorsten, Westfalen in Duitsland. Weert was juist op zoek naar zusters die onderwijs konden verzorgen, waardoor de orde welkom was. De zusters hadden er een pensionaat en boden onderwijs voor kleuterschool, lagere school, huishoudschool, ULO en MMS. Zij hebben hun steentje bijgedragen aan het onderwijs aan meisjes in Weert.

Agenda 2e helft 2020

15 augustus Maria Ten Hemelopneming, 19.00 uur in de dekenale Stadskerk.
12 september openstelling Mariakapel Ursulinentuin in het kader van Open Monumenten-dag, van 10.00 tot 17.00 uur.
Zondag 4 oktober, 10.00 uur opening Rozenkransmaand.
Dinsdag 8 december, 9.00 uur H. Mis Maria Onbevlekte Ontvangenis en aansluitend Jaarvergadering bij de zusters Birgittinessen.
Meer informatie kan verkregen worden via info@broederschapweert.nl.

Openingstijden Sint Martinuskerk in Weert:
Eucharistievieringen: zaterdag 19.00 uur en zondag 10.00 uur, maandag tot en met vrijdag 9.00 uur o Rozenkransgebed: zaterdag 11.45 uur, meimaand en Oktobermaand elke werkdag om 8.45 uur
Buiten mistijden: maandag gesloten, dinsdag t/m vrijdag 11.00 – 12.00 uur en 14.00 – 16.00 uur, zaterdag 9.00 – 16.00 uur, zondag 14.00 – 16.00 uur