August 12, 2021

Nieuwsbrief augustus 2021

Nieuwsbrief augustus 2021

Voorwoord van Theo Jongeling, Proost

Onze Broederschap is oorspronkelijk opgericht in 1404, 10 jaar eerder dan Weert marktrechten kreeg. In de loop van de geschiedenis is de broederschap een aantal keren uitgedoofd en later weer opnieuw opgericht. Zo ook 25 jaar geleden. Met de bevordering van de verering van Maria als doelstelling, richten we onze acties op zowel kerkelijke activiteiten als op het verlenen van bijstand. We zijn blij een bijdrage te kunnen leveren aan onderlinge verbondenheid. Met de hulp van Maria en uw steun (dank daarvoor!) kunnen we dat ook in de toekomst blijven doen. Hoewel een aantal activiteiten weer opstarten, is Covid zeker nog niet weg. Blijft u daarom letten op uw eigen en andermans veiligheid en houd de 1,5 meter afstand in ere. Ik wens u allen een goede gezondheid en, als het kan, graag tot ziens op 15 augustus.

Maria-Tenhemelopneming

Op zondag 15 augustus vieren we het hoogfeest van Maria-Tenhemelopneming, ook wel Onze-Lieve- Vrouwe Hemelvaart genoemd. We gedenken dan de bijzondere gebeurtenis dat Maria na haar overlijden in de hemel werd opgenomen. De H. Mis in de dekenale kerk start om 10.00 uur met een plechtige intochtprocessie. Tijdens de H. Mis zal Louis Palmen worden geïnstalleerd als nieuwe broedermeester. We verwelkomen hem hartelijk in onze gelederen. Aansluitend aan de Hoogmis lopen we gezamenlijk in processie naar de Lourdesgrot van het klooster aan de Maasstraat, waar na afloop van de processie iedereen welkom is om elkaar in de tuin te ontmoeten. Bij slecht weer kan dit helaas geen doorgang vinden.

Opening Meimaand

Ondanks alle geldende beperkingen wilden we de opening van de Meimaand niet ongemerkt voorbij laten gaan. Aansluitend aan de viering van de H. Mis op zondag 2 mei hing broedermeester Carin Rosbergen de krans op bij het Mariabeeld. Dit werd mogelijk gemaakt door de medewerking van de brandweer Weert. Dit alles onder het toeziend oog van deken Franken, enkele broedermeester en Mariadraagsters en enkele belangstellenden.
Ter afsluiting werd nog het Mariagebed gebeden.

25-jarig jubileum
Op 8 april 2021 is de viering van ons 25-jarig jubileum van de heroprichting gestart. Stichting Land van Horne nam de eerste levering van 100 pavlova’s in ontvangst. Dit schuimgebak is met liefde gemaakt door de zusters Birgittinessen in de Maasstraat. Na deze eerste hoeveelheid zijn in etappes alle verzorgingshuizen in Weert en Stramproy voorzien van deze feestelijke traktatie.

De actie werd afgerond op 24 juni met het aanbieden van 190 gebakjes aan het personeel van de IC, de Covid-afdelingen en de spoedeisende hulp (SEH) van het Sint Jans Gasthuis. (Foto: Weert de Gekste).

page1image17894656

Sacramentsprocessie

Op 3 juni was het Sacramentsdag. Helaas was het dit jaar vanwege de corona-maatregelen opnieuw niet mogelijk om onze traditionele processie doorgang te laten vinden. Sacramentsdag is nu gevierd tijdens de H. Mis van zondag 6 juni. We hopen de processie volgend jaar weer te samen kunnen houden, op 16 juni 2022.

Maria Geboorte en Onze Lieve Vrouw van Smarten

Op woensdag 8 september is het feest van Maria Geboorte en op woensdag 15 september hebben we de gedachtenis van de zeven smarten van Maria. Beide feesten worden gevierd tijdens de H. Mis in de St.- Martinuskerk om 9.00 uur.

Open Monumentendag

Op 11 en 12 september is de landelijke Open Monumentendag, die ook in Weert wordt gehouden. Dit jaar is het thema ‘Mijn monument is jouw monument’. In dit kader worden onder andere de St.-Martinuskerk, maar ook de Mariakapel in de Ursulinentuin opengesteld. Bij het kapelletje kunt u op zaterdag 11 september tussen 10 en 17 uur een van de broedermeesters ontmoeten.

Lezing pastoor Krewinkel

Op woensdag 22 september wordt de jaarlijkse lezing over een actueel onderwerp gehouden door pastoor Krewinkel. Hij is sinds 2019 pastoor in Weert zuid-oost. Voordien werkte hij als geestelijk verzorger in het Jeroen Bosch ziekenhuis. Hij studeerde theologie en psychologie. Hij gaat nader in op ‘de barmhartige Samaritaan – een theologische filantropie’. De lezing vindt plaats in de zaal bij de zusters Birgittinessen aan de Maasstraat 17. Inloop met koffie en thee is vanaf 19.00 uur, start van de lezing om 19.15 u en de bijeenkomst eindigt om 21.00 uur. In verband met beperkte toegang is aanmelding via info@broederschapweert.nl verplicht.

Agenda 2e helft 2021
  • Zondag 15 augustus Maria-Tenhemelopneming, 10.00 uur in de dekenale Stadskerk.
  • Woensdag 8 september Maria Geboorte, 9.00 uur in de dekenale Stadskerk.
  • Zaterdag 11 september openstelling Mariakapel Ursulinentuin in het kader van Open Monumentendag, van 10.00 tot 17.00 uur.
  • Woensdag 15 september Gedachtenis van de zeven smarten van Maria, 9.00 uur in de dekenale Stadskerk.
  • Woensdag 22 september 19.00 uur pastoor Krewinkel als gastspreker, Maasstraat 17.00
  • Zondag 3 oktober, 10.00 uur opening Rozenkransmaand.
  • Woensdag 8 december, 9.00 uur H. Mis Maria Onbevlekte Ontvangenis en aansluitend Jaarvergadering bij de zusters Birgittinessen.

Meer informatie kan verkregen worden via info@broederschapweert.nl.

Openingstijden Sint Martinuskerk in Weert

Eucharistievieringen: zaterdag 19.00 uur en zondag 10.00 uur, maandag tot en met vrijdag 9.00 uur.

Rozenkransgebed: zaterdag 11.45 uur, meimaand en oktobermaand elke werkdag om 8.45 uur.

Buiten mistijden: maandag gesloten, dinsdag t/m vrijdag 11.00 – 12.00 uur en 14.00 – 16.00 uur, zaterdag 9.00 – 16.00 uur, zondag 14.00 – 16.00 uur.