March 14, 2022

Nieuwsbrief Februari 2022

Nieuwsbrief Februari 2022

Voorwoord van Theo Jongeling, Proost

Ik hoop dat het jaar voor u goed van start is gegaan. In deze in diverse opzichten
onzekere en donkere tijden kunnen we terugkijken op een mooie viering van
Maria Lichtmis op zondag 30 januari. We kunnen steun vinden in ons geloof, bij
Maria en bij elkaar in onze geloofsgemeenschap. De zeer succesvolle inzameling via de kerken voor kerstpakketten voor de minima onder ons is daar een mooi voorbeeld van. Dank voor uw steun voor deze actie.
Bidden voor steun te vinden bij Maria kan natuurlijk ook verlichting bieden aan uzelf en aan de mensen waarmee u zich verbonden voelt. We bidden elke zaterdag om 11.45 u het Rozenkransgebed in de St.- Martinuskerk, uitgezonderd als er dan een uitvaart is. Bijzonder aanbevolen! U bent van harte welkom om dan mee te bidden. Tevens bent u welkom mee te gaan met de bedevaart naar Kevelaer op 22 mei.

Maria Lichtmis

Op zondag 30 januari was de viering van Maria Lichtmis in de Sint-Martinuskerk. Deze viering was goed bezocht. Gelukkig kon de intochtprocessie met de bruidjes en pages, Mariadraagsters en broedermeesters door gaan. De gebruikelijke kaarsenprocessie door de kerk was dit keer alleen voorbehouden aan de deken met zijn gevolg, de Mariadraagsters en de broedermeesters.

Na afloop was er gelegenheid de Blasiuszegen te ontvangen.

Terugblik jaarlijkse bijeenkomst van broeders en zusters

De jaarlijkse bijeenkomst van broeders en zusters is gehouden op het hoogfeest van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria; dat was woensdag 8 december 2021. Na de viering van de H. Mis van 9.00 u in de dekenale St.-Martinuskerk was aansluitend bijeenkomst in het klooster van de Zusters Birgittinessen. De nieuwe broeders en zusters ontvingen hun Mariaspeldje.
Mgr. Paul Verbeek, vicaris van het bisdom Breda, hield een lezing over Maria die alle knopen ontwart. Na de lezing ontvingen de aanwezigen een lint. Iedereen werd
gevraagd een (of meer) persoonlijke knoop te leggen en het geheel bij Maria neer te leggen. Aansluitend ontspon zich een mooie uitwisseling van persoonlijke gedachten. Deze activiteit werd door de aanwezigen bijzonder gewaardeerd.
Mgr. Paul Verbeek heeft op 30 januari een Geloofsgesprek gevoerd voor KRO-NCRV en noemt daarin ook zijn bezoek aan Weert. Het geloofsgesprek is terug te kijken via deze link.

Terugblik Kerstactie

Ook afgelopen Kerst hebben we de mooie traditie voortgezet dat de Broederschap een Kerstactie houdt. In samenwerking met de Weerter Minima Groep kwam de Kerstactie ten goede aan mensen onder ons die onze steun goed kunnen gebruiken.
In de weken voor Kerst waren alle kerken in ons dekenaat inzamelpunten. Daar
stonden kratjes klaar waar houdbaar voedsel en andere producten konden worden gedoneerd. Daar is in ruime mate gebruik van gemaakt, zoals op de foto hiernaast
te zien is. Van alle producten zijn mooie pakketten samengesteld. Deze zijn deels door de broedermeesters persoonlijk afgegeven en werden bijzonder op prijs gesteld. Hartelijke dank aan alle gulle gevers!

 

Bedevaart naar Kevelaer

De Broederschap organiseert op 22 mei een bedevaart naar Kevelaer. Sinds 1642 wordt er in deze Duitse plaats een als wonderbaarlijk beschouwde afbeelding geëerd van de Maagd Maria, Troosteres der Bedroefden. De marskramer Hendrick Busman (1607-1649) zou van de Maagd zelf tot driemaal toe de opdracht hebben gekregen een kapelletje voor haar te bouwen. Al gauw kwamen er pelgrims en werden er genezingen gemeld. In 1647 erkende de Kerk acht van deze genezingen als wonderbaarlijk. Kevelaer behoorde toen nog tot het bisdom Roermond. De grote Mariabasiliek werd in de jaren 1858-1864 gebouwd. Ook de Sacramentskapel en het dichtbij gelegen Kruispark kunnen bezocht worden. We zullen om 8.00 u vertrekken vanaf de Proosdij (Schoolstraat 10). Vervoer/meerijden wordt gecoördineerd. Om 10.00 u zullen we meedoen met de Heilige Mis en daarna hebben we een lunch in het priesterhuis. Na de lunch is het officiële gedeelte afgelopen en kunt u met uw medepelgrims van dezelfde auto overleggen hoeveel langer u wil blijven. Er is immers nog genoeg te zien. De kosten betreffen de kosten van het meerijden en € 14,- voor de lunch. U kunt zich tot 1 april opgeven via info@broederschapweert.nl.

Agenda 1e helft 2022

o Zaterdag 1 januari, 10.00 u hoogfeest Maria, Moeder van God.
o Zondag 30 januari, 10.00 u Maria Lichtmis.
o Vrijdag 25 maart, 9.00 u Maria Boodschap.
o Zondag 1 mei, 10.00 u opening Meimaand
o Maandag 2 mei, 8.45 u start bidden Rozenkrans Meimaand
o Zondag 8 mei, 10.00 u 2e zondag Meimaand
o Zondag 15 mei, 10.00 u 3e zondag Meimaand
o Zondag 22 mei, 8.00 u bedevaart naar Kevelaer (NB 22 mei is Eerste H. Communie in de St.-Martinus) o Zondag 29 mei, 10.00 u 5e zondag Meimaand
o Donderdag 16 juni, 19.00 u Sacramentsprocessie
Meer informatie kan verkregen worden via info@broederschapweert.nl.

Openingstijden Sint Martinuskerk in Weert

Eucharistievieringen: zaterdag 19.00 uur en zondag 10.00 uur, maandag tot en met vrijdag 9.00 uur.

Rozenkransgebed: zaterdag 11.45 uur, meimaand en oktobermaand elke werkdag om 8.45 uur.

Buiten mistijden: maandag gesloten, dinsdag t/m vrijdag 11.00 – 12.00 uur en 14.00 – 16.00 uur, zaterdag 9.00 – 16.00 uur, zondag 14.00 – 16.00 uur.