December 5, 2021

Nieuwsbrief November 2021

Nieuwsbrief November 2021

Voorwoord van Theo Jongeling, Proost

We kijken vooruit naar de Advent en Kerst, maar we leven ook in een wereld vol
zorgen. Covid eist nog steeds wereldwijd zijn tol en aanscherping van de beperkende maatregelen zouden ook hier nodig kunnen zijn. Anderzijds zullen we door moeten gaan met onze activiteiten en bezigheden die zin geven aan ons leven. Laten we in deze tijd, als voorbereiding op Kerstmis, onze gedachten en acties richten op de veiligheid en het welzijn van anderen, zowel ver weg als ook dicht om ons heen. Onze inzamelingsactie in de kerken is daarom van harte aanbevolen. Laten we Maria vragen ons bij te staan in onze acties en in ons gebed. Ik wens u een mooie Advent en Kerstfeest en graag tot ziens op 8 december, mits Covid-maatregelen het mogelijk maken.

8 december, jaarlijkse bijeenkomst van broeders en zusters

Het hoogfeest van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria is op woensdag 8 december. Dit wordt gevierd met de H. Mis van 9.00 uur in de dekenale St.-Martinuskerk. Onder voorbehoud* zal er aansluitend de jaarlijkse vergadering van broeders en zusters plaatsvinden. Nieuwe broeders en zusters krijgen dan hun Mariaspeldje. Mgr. Paul Verbeek, vicaris van het bisdom Breda, zal een lezing houden over Maria die alle knopen ontwart. De vergadering vindt plaats in het zaaltje van de Zusters Birgittinessen aan de Maasstraat. We zullen de toegang moeten limiteren tot 20 deelnemers. Als u wil deelnemen, dan graag een berichtje per mail aan Info@broederschapweert.nl. (* we zullen de dan geldende Covid regels voor de horeca volgen)

Kerstactie

Het is inmiddels een mooie traditie dat de Broederschap een Kerstactie houdt voor de minima onder ons die onze steun goed kunnen gebruiken. Dit jaar is onze hulp wellicht nog meer nodig dan anders. Vanaf 7 tot en met 21 december zijn alle kerken in ons dekenaat inzamelpunten. Er zullen in de kerken kratjes klaar staan waar u uw houdbaar voedsel en andere producten in kunt afgeven. Let u wel even op de houdbaarheidsdatum die nog minstens twee maanden geldig moet zijn. Bent u niet in de gelegenheid om de kerken te bezoeken, maar wil u toch meedoen? Dan kunt u ook een gift overmaken naar NL55 RABO 0176 9861 38 t.n.v. Broederschap onder vermelding van Kerstactie. Wij zorgen uiteraard dat uw gift goed terecht komt. Alvast dank voor uw goedheid.

In memoriam Albert Mathijssen

Op 12 augustus was de uitvaart met broederschapseer voor Albert Mathijssen. Hij was vanaf de heroprichting in 1996 broedermeester van onze broederschap. Albert stond sterk in zijn geloof en was al actief in de kerkgemeenschap. Zo was hij 10 jaar kerkmeester in de St.-Josephkerk. Albert toonde initiatief en was altijd bereid tot aanpakken om zaken voor elkaar te krijgen. Onvoorwaardelijke vriendschap, persoonlijke inzet en onderling vertrouwen zijn begrippen die Alberts houding en inzet in de broederschap typeren. Zo heeft Albert, onder andere, een belangrijke rol gehad in het ophalen van bloemengeld bij het bedrijfsleven in Weert. We zijn Albert veel dank verschuldigd en gedenken hem in onze gebeden.

Terugblik lezing pastoor Krewinkel

Op woensdag 22 september was de jaarlijkse lezing over een actueel onderwerp ter verdieping van het geloof. Dit jaar werd de lezing gehouden door pastoor Krewinkel. Hij ging nader in op ‘de barmhartige Samaritaan – een theologische filantropie’. Hij sprak vanuit zijn ervaringen opgedaan tijdens zijn studies theologie en psychologie, alsmede als geestelijk verzorger in het Jeroen Bosch ziekenhuis. Na afloop werd er volop gebruik gemaakt van de gelegenheid om vragen te stellen.

Terugblik oktobermaand

In oktober hebben we gelukkig onze gebruikelijke oktobervieringen in de Sint Martinus kunnen houden. Ook het bidden van de Rozenkrans voor de mis van 9.00 uur op doordeweekse dagen heeft doorgang kunnen vinden. Onderstaand de groepsfoto die na afloop van de openingsviering op 3 oktober is gemaakt.

 

Agenda 4e kwartaal 2021 – 1e kwartaal 2022

Woensdag 8 december, 9.00 u hoogfeest van Maria Onbevlekt Ontvangen

Zaterdag 1 januari, 10.00 u hoogfeest Maria, Moeder van God

Zondag 30 januari, 10.00 u Maria Lichtmis

Vrijdag 25 maart, 9.00 u Maria Boodschap

Meer informatie kan verkregen worden via info@broederschapweert.nl.

 

Openingstijden Sint Martinuskerk in Weert

Eucharistievieringen: zaterdag 19.00 uur en zondag 10.00 uur, maandag tot en met vrijdag 9.00 uur.

Rozenkransgebed: zaterdag 11.45 uur, meimaand en oktobermaand elke werkdag om 8.45 uur.

Buiten mistijden: maandag gesloten, dinsdag t/m vrijdag 11.00 – 12.00 uur en 14.00 – 16.00 uur, zaterdag 9.00 – 16.00 uur, zondag 14.00 – 16.00 uur.