December 1, 2020

Nieuwsbrief december 2020

Nieuwsbrief december 2020

Voorwoord van Theo Jongeling, Proost
Ik weet niet of dat alleen voor mij zo voelt, maar door de bijzondere omstandigheden van dit jaar overvalt het begin van de Adventstijd mij een beetje. Covid-19 waart nog rond en iedereen heeft wel kennissen of familie die door de ziekte getroffen zijn. Ik wens iedereen sterkte en goede gezondheid. Laten we bidden voor elkaar en elkaar zo veel mogelijk helpen. De Broederschap ziet het als taak met onze verering van Maria, mensen te verbinden binnen ons geloof. Als het fysiek door welke omstandigheden dan ook niet mogelijk is, laten we dan in deze Advent en Kersttijd met onze gedachten bij elkaar zijn.

Kerstactie Voedselbank
Het is inmiddels een mooie traditie dat de Broederschap een Kerstactie houdt voor de Voedselbank. Dit jaar is onze hulp wellicht nog meer nodig dan anders. Op zaterdag 12 december zullen we, in samenwerking met de Rotary en binnen de huidige Covid-19 maatregelen, deze actie weer onder de aandacht brengen van het winkelend publiek bij de Jumbo’s (bijgaande foto van pre-Covid-19). Daarnaast zijn van 5 december tot 18 december alle kerken in ons dekenaat ook inzamelpunten. Er zullen

in de kerken kratjes klaar staan waar u uw houdbaar voedsel in kunt afgeven. Let u wel even op de houdbaarheidsdatum die niet verstreken mag zijn. In de kerken zijn ook flyers beschikbaar met suggesties van gewenste producten.

Bent u niet in de gelegenheid om de kerken of Jumbo’s te bezoeken, maar wil u toch meedoen? Dan kunt u ook een gift overmaken naar NL55 RABO 0176 9861 38 t.n.v. Broederschap onder vermelding van Kerstactie Voedselbank. Wij zorgen uiteraard dat uw gift bij de Voedselbank terecht komt. Zij zullen hier etenswaren van kopen. Alvast dank voor uw goedheid.

Met de Broederschap naar Rome in oktober 2021
In de vorige nieuwsbrief hebben we aangekondigd dat we in 2021 van 25 oktober tot 28 oktober op bedevaart naar Rome willen gaan. We zullen er een mooi programma van maken, inclusief bezoeken aan de Sint-Pieter, andere basilieken, kerken en kunstwerken. U bent van harte uitgenodigd mee te gaan. Reken op tamelijk veel lopen en openbaar vervoer. Een en ander zal natuurlijk afhankelijk zijn van Covid-19 maatregelen en van voldoende belangstelling. De geschatte kostprijs, inclusief vliegreis, verblijf en programma is € 625 per persoon. In verband met de bevestiging van de benodigde hotelkamers bij de zusters Birgittinessen in Rome willen we graag al in februari weten of u belangstelling heeft om mee te gaan. Stuur dan een berichtje aan Proost@broederschapweert.nl.

page1image63333936 page1image63333728

In memoriam Chrit Götzen
Op 9 november is Chrit Götzen overleden. Chrit was bijzonder actief in onze geloofsgemeenschap en voor velen van ons een groot voorbeeld als Mariavereerder. Als koster in de Sint-Martinuskerk regelde Chrit vele zaken heel nauwgezet en betrouwbaar. Daarnaast was hij onder andere actief in het koor en in het dekenale Lourdescomité. Hij was ook de vaste voorbidder voor het Rozenkransgebed op de zaterdagen. Onze gedachten gaan uit naar Mia en hun zoon Perry.

Door de Covid-19 maatregelen was de deelname aan de uitvaartplechtigheid beperkt tot de naaste familie. Om onze waardering voor Chrit te kunnen uiten hebben we na afloop van de uitvaartdienst in de Sint Martinus kerk buiten een erehaag gevormd van vertegenwoordigers uit de groepen waarin Chrit actief is geweest. Het bidden van de Rozenkrans op zaterdagen, en in mei en oktober ook op doordeweekse dagen zal worden voortgezet.

Jaarvergadering
Door de Covid-19 maatregelen zijn we genoodzaakt onze jaarlijkse vergadering van broeders en zusters dit jaar op een aangepaste wijze te laten verlopen.
De eucharistieviering van het Hoogfeest van Maria Onbevlekt Ontvangen op dinsdag 8 december om 9.00 uur in onze Sint Martinuskerk zal gewoon doorgang kunnen vinden. De broedermeesters zullen in ‘klein tenue’ aanwezig zijn. U bent, met inachtneming van de geldende maatregelen, van harte uitgenodigd.
De bijeenkomst in de ontvangstzaal van de Abdij Maria Hart, Maasstraat 17 op dinsdag 8 december komt te vervallen. In plaats daarvan zal de jaarlijkse vergadering van broeders en zusters schriftelijk verlopen. De agenda betreft de terugblik op de activiteiten van 2020, het programma van 2021 en de overige vaste agendapunten. Indien u belangstelling heeft voor de vergaderstukken kunt u die aanvragen via een e-mail aan Proost@broederschapweert.nl.
Vragen of opmerkingen naar aanleiding van de vergaderstukken kunt u uiterlijk tot 8 december 12.00 uur indienen aan hetzelfde adres. Zonder tegenbericht voor dit tijdstip gaan wij er van uit dat u met de stukken instemt.

 • Agenda 4e kwartaal 2020 – 1e kwartaal 2021
  – Dinsdag 8 december, 9.00 u hoogfeest van Maria Onbevlekt Ontvangen. o Vrijdag 1 januari, 10.00 u hoogfeest Maria, Moeder van God.
  – Zondag 31 Januari, 10.00 u Maria Lichtmis.
  – Donderdag 25 maart, 9.00 u Maria Boodschap.
 • Openingstijden Sint Martinuskerk in Weert
  Eucharistievieringen: zaterdag 19.00 uur en zondag 10.00 uur, maandag tot en met vrijdag 9.00 uur. o Rozenkransgebed: zaterdag 11.45 uur, meimaand en oktobermaand elke werkdag om 8.45 uur .
  Buiten mistijden: maandag gesloten, dinsdag t/m vrijdag 11.00 – 12.00 uur en 14.00 – 16.00 uur, zaterdag 9.00 – 16.00 uur, zondag 14.00 – 16.00 uur.