October 1, 2020

Nieuwsbrief Oktober 2020

Nieuwsbrief Oktober 2020

Voorwoord van Theo Jongeling, Proost
Ontmoetingen binnen onze geloofsgemeenschap mogelijk maken zie ik als een belangrijke taak van de Broederschap. We kunnen terugkijken op een mooie
viering van Maria Tenhemelopneming, inclusief een ontvangst na afloop. Hoewel er diverse lichtprocessies zijn afgelast, hopen we dat toch veel van onze
oktoberactiviteiten kunnen doorgaan. Uw steun en deelname aan de activiteiten stellen we bijzonder op prijs. Alvast bedankt daarvoor. Ik wens u allen een goede gezondheid en een mooie oktobermaand. Graag tot ziens op een van de komende activiteiten.

Oktober Rozenkransmaand
De Rozenkransmaand, evenals de meimaand een maand van bijzondere devotie aan Maria, wordt feestelijk geopend tijdens de hoogmis op zondag 4 oktober om 10.00 uur in de Sint Martinuskerk. Onze broedermeesters zijn alle zondagen in oktober bij de vieringen aanwezig. Verder wordt elke werkdag in oktober het rozenhoedje gebeden. Dit gebeurt om 8.45 uur, voorafgaand aan de ochtendmis. Zaterdags is het bidden van de rozenkrans om 11.45 uur. U bent van harte uitgenodigd deel te nemen. Paus Franciscus roept ons op tot het bidden van de Rozenkrans: “Beste broeders en zusters, als we samen met het hart van Maria, onze moeder, naar het aangezicht van Christus kijken, zal dit ons steeds meer als een geestelijk gezin verenigen en ons helpen deze beproeving (lees: Covid-19 pandemie) te overwinnen.”

Met de Broederschap naar Rome in oktober 2021
Met de feestelijke opening van de meimaand in 2021 vieren we tevens dat we 25 jaar geleden zijn heropgericht. De broederschap heeft inmiddels met haar activiteiten een herkenbare plek in onze geloofsgemeenschap. Om het jaar extra memorabel te maken is het plan opgevat een bedevaart naar Rome te maken, van 25 oktober tot en met 28 oktober 2021. We zullen er een mooi programma van maken, inclusief een bezoek aan de Sint-Pieter, andere basilieken, kerken en kunstwerken. Reken op tamelijk veel lopen en openbaar vervoer. Een en ander zal natuurlijk afhankelijk zijn van Covid-19 maatregelen en van voldoende belangstelling. De geschatte kostprijs, inclusief vliegreis, verblijf en programma is EUR 625 per persoon. Indien u belangstelling heeft mee te gaan (u hoeft nog niet definitief te beslissen), dan zien we uw belangstelling graag via Proost@broederschapweert.nl.

page1image9039440

Terugblik activiteiten
Op 15 augustus vierden we Maria Tenhemel- opneming. Na de H. Mis was er voor het eerst dit jaar een processie naar het klooster aan de Maasstraat. Er zijn verschillende maatregelen getroffen vanwege Covid-19. De draagbaar van Maria is verbreed en de rozenblaadjeshulde was aangepast. Na de zegen bij de Mariagrot in de tuin van de zusters, was er nog een gezellig samenzijn in de buitenlucht.
Op 12 september was het Open Monumentendag. Onze broedermeesters waren persoonlijk aanwezig bij het kapelletje achter de Hema. Vanwege het landelijke thema ‘Leermonument’ gaven ze uitleg over de devotie voor Maria en het werk van de broederschap. Er waren ruim 100 belangstellenden.

Op woensdag 23 september heeft Ruud van den Tillaar, Algemeen directeur van de Kredietbank Limburg een bijzonder interessante lezing verzorgd over zijn inzichten over een effectievere benadering van schuldhulpverlening.

Kerstactie Voedselbank
Het is inmiddels een mooie traditie dat de Broederschap een Kerstactie houdt voor de Voedselbank. In de weekenden voor Kerstmis vragen we de klanten van de Jumbo supermarkten iets extra’s te kopen en deze producten aan de Voedselbank te schenken. Deze inzameling is voor de Voedselbank erg belangrijk om hun werk te kunnen uitvoeren. Het beschikbaar stellen van voedsel aan mensen die aangewezen zijn op onze steun is dit jaar nog belangrijker dan in voorgaande jaren.
Op de zaterdagen 12 en 19 december, en natuurlijk afhankelijk van de dan geldende Covid-19 maatregelen, willen we deze actie weer onder de aandacht brengen van het winkelend publiek bij de Jumbo’s (bijgaande foto van pre-Covid-19).

Oproep voor vrijwilligers voor de kerkenwacht
Onze oproep aan u allen om mee te helpen de Sint Martinuskerk open te stellen in de Meimaand mocht rekenen op een ruime belangstelling. De kerkenwacht was erg blij met de geboden hulp en de prettige samenwerking. Aangemoedigd door dit succes wordt ons nu gevraagd of er wellicht een aantal mensen vrijwilliger willen worden voor de kerkenwacht, hetzij om te worden ingeroosterd, hetzij voor op de reservelijst. Mocht u belangstelling hebben, dan kunt u zich melden bij Jan Sijben (jansijben39@ziggo.nl).

> Agenda 4e kwartaal 2020

– Zondag 4 oktober opening Rozenkransmaand, 10.00 uur in de dekenale Stadskerk
– 11, 18 en 25 oktober zondagen Rozenkransmaand, 10.00 uur in de dekenale Stadskerk
– Zaterdag 21 november, tijdens het rozenkransgebed in de stadskerk om 11.45 uur zullen we aandacht schenken aan “Maria Presentatie”.
– Dinsdag 8 december, 9.00 u hoogfeest van Maria Onbevlekt Ontvangen H. Mis met aansluitend de jaarlijkse vergadering van zusters en broeders. Gastspreker is Mgr. Paul Verbeek, Vicaris van Bisdom Breda. Meer informatie kan verkregen worden via info@broederschapweert.nl.

> Openingstijden Sint Martinuskerk in Weert
– Eucharistievieringen: zaterdag 19.00 uur en zondag 10.00 uur, maandag tot en met vrijdag 9.00 uur o Rozenkransgebed: zaterdag 11.45 uur, meimaand en oktobermaand elke werkdag om 8.45 uur
– Buiten mistijden: maandag gesloten, dinsdag t/m vrijdag 11.00 – 12.00 uur en 14.00 – 16.00 uur, zaterdag 9.00 – 16.00 uur, zondag 14.00 – 16.00 uur