Nieuwsbrief Juli 2022
Sermons

Nieuwsbrief Juli 2022

 Voorwoord van Theo Jongeling, Proost We kijken terug op een aantal mooie vieringen, processies en een bedevaart in mei en juni. U vindt er een en ander over in deze nieuwsbrief. We gaan ook weer een aantal mooie processies tegemoet. Zo is voor mij de processie op 15 augustus een van de hoogtepunten van het...

Nieuwsbrief Februari 2022
Sermons

Nieuwsbrief Februari 2022

Voorwoord van Theo Jongeling, Proost Ik hoop dat het jaar voor u goed van start is gegaan. In deze in diverse opzichten onzekere en donkere tijden kunnen we terugkijken op een mooie viering van Maria Lichtmis op zondag 30 januari. We kunnen steun vinden in ons geloof, bij Maria en bij elkaar in onze geloofsgemeenschap....

Nieuwsbrief November 2021
Sermons

Nieuwsbrief November 2021

Voorwoord van Theo Jongeling, Proost We kijken vooruit naar de Advent en Kerst, maar we leven ook in een wereld vol zorgen. Covid eist nog steeds wereldwijd zijn tol en aanscherping van de beperkende maatregelen zouden ook hier nodig kunnen zijn. Anderzijds zullen we door moeten gaan met onze activiteiten en bezigheden die zin geven aan ons...

Nieuwsbrief augustus 2021
Sermons

Nieuwsbrief augustus 2021

Voorwoord van Theo Jongeling, Proost Onze Broederschap is oorspronkelijk opgericht in 1404, 10 jaar eerder dan Weert marktrechten kreeg. In de loop van de geschiedenis is de broederschap een aantal keren uitgedoofd en later weer opnieuw opgericht. Zo ook 25 jaar geleden. Met de bevordering van de verering van Maria als doelstelling, richten we onze acties op zowel kerkelijke...

Nieuwsbrief april 2021
Sermons

Nieuwsbrief april 2021

Voorwoord van Theo Jongeling, Proost De Meimaand komt nu snel en we leven nog steeds in onzekerheid over in hoeverre Covid-19 ons beperkingen blijft opleggen. Zo hebben we moeten besluiten dat de feestelijke opening van de Meimaand dit jaar heel sober zal zijn. Indien mogelijk zullen we later dit jaar toch ons jubileum op gepaste...

Nieuwsbrief december 2020
Sermons

Nieuwsbrief december 2020

Voorwoord van Theo Jongeling, Proost Ik weet niet of dat alleen voor mij zo voelt, maar door de bijzondere omstandigheden van dit jaar overvalt het begin van de Adventstijd mij een beetje. Covid-19 waart nog rond en iedereen heeft wel kennissen of familie die door de ziekte getroffen zijn. Ik wens iedereen sterkte en goede gezondheid....

Nieuwsbrief Oktober 2020
Sermons

Nieuwsbrief Oktober 2020

Voorwoord van Theo Jongeling, Proost Ontmoetingen binnen onze geloofsgemeenschap mogelijk maken zie ik als een belangrijke taak van de Broederschap. We kunnen terugkijken op een mooie viering van Maria Tenhemelopneming, inclusief een ontvangst na afloop. Hoewel er diverse lichtprocessies zijn afgelast, hopen we dat toch veel van onze oktoberactiviteiten kunnen doorgaan. Uw steun en deelname aan de...

Nieuwsbrief Juli 2020
Sermons

Nieuwsbrief Juli 2020

Voorwoord van Theo Jongeling, Proost Het is een heel vreemd jaar door het Covid-19 virus dat over de wereld gaat. Ons medeleven gaat uit naar alle mensen die getroffen zijn door het virus. Dit jaar hadden we een heel sobere viering van de Meimaand en geen Sacramentsprocessie. Vanaf 1 juli mogen weer 100 mensen, en onder voorwaarden meer, in...

Nieuwsbrief April 2020
Sermons

Nieuwsbrief April 2020

Voorwoord van Theo Jongeling, Proost We leven nu in de vastentijd en bereiden ons voor op Pasen. De maatregelen om de verspreiding van het Corona-virus tegen te gaan, kregen een steeds grotere invloed op ons dagelijks leven. Helaas zullen ook alle mei-activiteiten van de Broederschap geen doorgang kunnen vinden. We zullen het gezamenlijk vieren van vele, voor ons zo...

Nieuwsbrief Januari 2020
Sermons

Nieuwsbrief Januari 2020

Voorwoord van Theo Jongeling, Proost We zijn weer aan een nieuw jaar begonnen. Ik wil u graag bedanken voor uw belangstelling, deelname en steun voor onze activiteiten in het afgelopen jaar. Ook in 2020 zullen we elkaar weer vaak kunnen ontmoeten bij bijzondere vieringen, processies en andere activiteiten. Het is fijn en stimulerend dat we met elkaar een levendige...