Welkom bij

Broederschap Weert

Vanaf 1404

Devotie van ‘Onse Lieve Vrouwe tot Weert’

In 1404 werd door de Heer van Horne en pastoor Willem van Cranendonc de Broederschap van de Onse Lieve Vrouwe tot Weert opgericht. Het doel van de Broederschap is de bevordering van de devotie tot Maria. Deze broederschap was en is een vereniging van gelovigen onder kerkelijk toezicht. De leden verplichtten zich tot een bepaalde devotie of liefdewerk en luisterden de openbare eredienst op. De Broederschap uit 1404 concentreerde zich op de devotie van ‘Onse Lieve Vrouwe tot Weert’.
Veel inwoners van Weert, gelovigen uit omringende plaatsen tot ver in Brabant en Limburg sloten zich bij de Broederschap aan. Zij brachten regelmatig bezoeken aan Haar beeltenis en namen deel aan de Mariaprocessies. Deze Broederschap doofde uit tijdens de Reformatie, werd opnieuw opgericht en op de golfslag van het religieuze leven doofde ze weer uit en werd weer opgericht onder andere in 1684, in 1753 en 1842.