Privacy Policy

Wie wij zijn:

Ons website adres is: www.broederschapweert.nl.

Voor vragen over gegevensbescherming kunt u terecht bij:

P.M. Feijen
Telefoonnummer: 06-10 92 1696
E-mail: rentmeester@broederschapweert.nl    (rentmeester )

Contactgegevens van de functionaris Gegevensbescherming voor de Venerabele Broederschap van de Miraculeuse Onse Lieve Vrouwe tot Weert 1404:

P.M. Feijen
Telefoonnummer: 06-10 92 16 96
E-mail: rentmeester@broederschapweert.nl    (rentmeester)

Persoonsgegevens worden verzameld met het doel om:

a) te kunnen voldoen aan de administratieve verplichtingen die door het Canonieke Recht worden gesteld ten aanzien van de deelnamen aan broederschapsactiviteiten,
b) te voldoen aan een doelmatige administratieve organisatie van de broederschap,
c) daardoor te kunnen bijdragen aan het actualiseren van de administratie van de broeders- en zusters welke in potentie willen deelnemen aan broederschapsactiviteiten en
d) te dienen voor historische , statische of wetenschappelijk doeleinden.

De gerechtvaardigde belangen van de verwerking van persoonsgegevens zijn: 

a) een doelmatige organisatie van de broederschap en de administratie van de broeders en zusters welke de broederschap begunstigen, 
b) het houden van contact met de broeders en zusters en
c) het voldoen aan de kerkelijke opdracht.

De bewaartermijn:  

Persoonsgegevens in een bestand of een uittreksel daarvan worden bewaard zolang dit bestand of uittreksel functioneel is aan het doel waarvoor dit is aangelegd.

U heeft recht op:

a) inzage , wissen en rectificatie van de persoonsgegevens of beperking van de verwerking ervan. Regels uit het kerkelijk recht kunnen zich tegen voornoemde rechten verzetten;
b) bezwaar tegen verwerking. In dat geval dient uw bezwaar tegen verwerking afgewogen te worden tegen de belangen van de Broederschap bij de verwerking;
c) het indienen van een klacht bij de functionaris gegevensbescherming, nadat u uw bezwaar kenbaar hebt gemaakt aan de Broederschap;
d) bij ongegrondverklaring van het bezwaar, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deze privacy policy is al laatste aangepast op:

24-5-2018