Word Zuster of Broeder

Ondersteun de Broederschap

Voor iedereen toegankelijk

Devotie tot Onze Lieve Vrouwe van Weert.

De Broederschap is voor iedereen toegankelijk en staat midden in de gemeenschap. De broeders en zusters dragen met hun steun bij tot de verdere verbreiding van de devotie tot Onze Lieve Vrouwe van Weert en zij zetten hun Mariaverering om in praktische, christelijke naastenliefde. De zorg voor mensen in nood, voor arme, vereenzaamde en zieke mensen staat hierbij centraal.
Broeder of zuster worden lijkt wellicht een waagstuk in deze rationele tijd, maar ook een inspirerende ervaring. In de Broederschap voelen we ons met elkaar verbonden, en dat is een fijn gevoel. Op deze manier draagt de Broederschap bij aan het levendig houden van de kerkgemeenschap, in Weert en in de plaatsen waar we meedoen met de processies.